Om Skolen

HVAD ER EN PRODUKTIONSSKOLE
Produktionsskolen er et tilbud til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.
Produktionsskolen har en anden undervisningsform end du måske er vant til. Undervisningen foregår som praktisk arbejde på skolens værksteder.
Derudover kan du vælge at få undervisning i dansk og matematik.
Et produktionsskoleophold er ikke et formelt kompetencegivende undervisningstilbud, men er tilrettelagt med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE
Gribskov Produktionsskole er et uddannelsestilbud i regi af Gribskov Uddannelsescenter. Vores mål er at etablere et læringsmiljø for personlig, social og faglig udvikling, så eleverne får udviklet deres evner og lysten til at komme videre i uddannelsessystemet. Værkstedsundervisning og praktisk læring udgør sammen med en tro på at de unge har de ressourcer der skal til, vigtige grundsten for Gribskov Produktionsskole.