Velkommen

Gribskov Produktionsskole tilbyder dig et anderledes undervisningstilbud, hvor målet er udvikling af dine personlige, sociale og faglige kompetencer. Vi er et sted for unge under 25 år, som endnu ikke har en uddannelse eller et arbejde.

På en produktionsskole foregår al undervisning som udgangspunkt på værkstederne i det praktiske arbejde. Vi har 4 værksteder: Design- og produktion, Køkken, Multimedie og Sundhed, omsorg og pædagogik. Alle vores værksteder har en reel produktion, dels til kunder ud af huset, dels til os selv på skolen.

På værkstederne finder du ud af, om uddannelse eller arbejde inden for det valgte fagområde er noget du vil videre med i fremtiden. Du har mulighed for at afprøve forskellige værkssteder mens du går her, og du kan også komme i praktik i op til 8 uger. Praktikken foregår i private virksomheder eller offentlige institutioner, og din faglærer og vejleder er behjælpelig med at finde praktikplads.

Gribskov Produktionsskole er et uddannelsestilbud i regi af Gribskov Uddannelsescenter. Vores mål er at etablere et læringsmiljø for personlig, social og faglig udvikling, så eleverne får udviklet deres evner og lysten til at komme videre i uddannelsessystemet. Værkstedsundervisning og praktisk læring udgør sammen med en tro på at de unge har de ressourcer der skal til, vigtige grundsten for Gribskov Produktionsskole.

Du kan også læse mere om det på vores PR FOLDER OG  VELKOMSTfolder

Tjek også vores facebook side her:

https://www.facebook.com/pages/Gribskov-Produktionsskole-GPS-2014/705282526156795

Særlige arrangementer:

I løbet af skoleåret afholdes der forskellige arrangementer for hele sko- len, som ligger uden for den almindelige mødetid. Der er mødepligt til disse arrangementer, som vi vil varsle i god tid.

1. juni 2018 Kulturnat

Ferie og fridage i 2019 (begge dage inkl.)

Påskeferie 15. marts 2019 – 22. marts 2019

Sommerferie 1. juli 2019 – 26. juli 2019

Hvis du ønsker ekstra ferie, skal du søge hos vores forstander Kenn i god tid.

PS: 

Knallerter i skoletiden:

Det er ikke tilladt at køre på knallert/scooter i skoletiden. Dette er af forsikringsmæssige årsager.

Det er muligt at låne en cykel i skoletiden af skolen. Hvis du som elev låner en cykel skal der bruges cykelhjelm.

Feriepenge:

Hvis du har haft arbejde inden du startede på Produktionsskole kan du have feriepenge til gode.

Hvis du har feriepenge skal du have disse udbetalt når du holder ferie. Det vil sige at du ikke modtager skoleydelse fra Produktionsskolen.