Hvem kan gå på Produktionsskole?

Der er visse krav du skal opfylde for at starte hos os. Du kan starte hvis

  • du er under 25 år
  • du har gået 9 år i folkeskole
  • du ikke har gennemført en ungdomsuddannelse
  • du ikke er klar til at starte på en ungdomsuddannelse