MÅLGRUPPE

Produktionsskolernes målgruppe er unge mellem 16 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, unge, som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse, eller unge, som har afbrudt en ungdomsuddannelse.