Mødetider

Den tid du er på skolen er 32 timer om ugen og du skal være i skolen i disse tidsrum:
Mandag:  8:15 – 14:00
T
irsdag:   8:15 – 15:15
O
nsdag:  8:15 – 15:15
T
orsdag: 8:15 – 15:15
F
redag:   8:15 – 14:00

I løbet af skoleåret afholdes der forskellige arrangementer for hele skolen, som ligger uden for den almindelige mødetid. Der er mødepligt til disse arrangementer, som vi vil varsle i god tid.

I skoletiden må du kun forlade skolens område, hvis du har aftalt det med din lærer. Hvis du går og det ikke er aftalt med din lærer vil du blive noteret for udeblivelse.