Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering

Vurdering af Undervisningsmiljøet på Gribskov Produktionsskole er foretaget februar 2014.

Antal besvarelser er 33 og samlede resultat er GODT

Undervisningsmiljøvurdering er foretaget i henhold til Lov om elevers undervisningsmiljø.

Undersøgelsen er foretaget via spørgeskema, udleveret til hver enkel deltager, medarbejder på værkstederne har gennemgået spørgsmålene inden den enkelte har haft mulighed for at svare.

Kategorierne er:

Meget dårligt, Dårligt, OK, Godt; Meget godt.

HELE SKOLEN

Det æstetiske miljø på skolen (F.eks. ”Hvordan oplever du skolen i forhold til orden og renlighed”, ”Hvordan fornemmer du skolen i forhold til farver og Lys”…): GODT

Det fysiske miljø på skolen ”Hvordan dit værksteds fysiske rammer?”: GODT

Det pyskiske miljø på skolen (F.eks. oplever du personlig udvikling i forhold til selvværd og selvtillid”, ”Hvordan bliver dit humør af at være elev på skolen, Hvordan er din vejledning du får med hensyn til: Det erhvervsmæssige/uddannelsesmæssige?”…: GODT

For at læse mere om Undervisningsmiljøvurdering klik nedenstående link:

http://www.gribskov-ps.dk/banner/undersogelse.pdf