KUU er i fuld gang med at gøre de unge parat til arbejdsmarkedet

Den helt nye, to årig Den Kombinerede Ungdomsuddannelse er startet i august måned på Gribskov Produktionsskole.  KUU er i fuld gang med at gøre de unge parat til det danske arbejdsmarked.

 GPS PRESS, Maj 2015

MULTIMEDIEDESIGN – Gribskov Produktionsskole er startet sammen med en række andre produktionsskoler i Nordsjælland en ny uddannelse op den 10. august. Uddannelsen kaldes ”Den Kombinerede Ungdomsuddannelse” og den er startet op den første gang i hele landet på samme tid.

KUU er en helt ny, to årig uddannelse. KUU der gør de unge parat til ufaglært arbejde, og opkvalificerer de unge til, der er på det danske arbejdsmarked.

De unge lærer at arbejde selvstændigt og samarbejde med andre om idéudvikling, planlægning og udførelse af service og specifikke arbejdsopgaver. De får også viden om og øvelse i at se egne muligheder og mulighederne i andres produktioner gennem idéudvikling, innovation, designtænkning, om-produktion af genbrugsting.

Det tænker meget ud af boksen

Charlotte Skak, som er ny startede lærer på KUU siger, at her tænker man ud af bokserne, får nye idéer.

– Vi vil med uddannelsen forsøge at matche de lokale aktørers behov for arbejdskraft. Vi ønsker at kvalificere de unge bredt i forhold til efterfølgende uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen består af værkstedsundervisning, erhvervstræning i lokale virksomheder, undervisning inden for forskellige boglige fag, samt undervisning i arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære, siger hun.

KUU elever udtaler sig om uddannelsen.

– Det er pisse fedt at gå på KUU. Jeg vil gerne tage en uddannelse, derfor synes jeg at der var en god mulighed for mig for at hæve min karakterer, udtaler Filip Poulsen.

Morten Olsen har også følgende at sige: ”jeg tager denne uddannelse, fordi jeg vil gerne komme videre og ud på arbejdsmarked”.