Gribskov produktionsskole udvider

Så er foråret på vej, hvilket jo ikke kan undgå at gøre lidt ved humøret. Da vi samtidig har fyldt op på alle værksteder, er det gode humør suppleret med masser af aktivitet på skolen.

GPS PRESS, februar 2015

Og så er Gribskov Produktionsskole blevet udvalgt som en af de uddannelsesinstitutioner der skal udbyde en helt ny ungdomsuddannelse der kaldes Kombineret Ungdomsuddannelse. Derfor har der været behov for at få nogle flere lokaler tilknyttet skolen. Vi har derfor pr. 1/4 2015 fået mulighed for at udvide skolen med nogle ekstra kvadratmeter på 1. sal i skolens bygning. Skolens elever er nu gået i gang med at sætte de nye lokaler i stand.

Kombineret Ungdomsuddannelse er en kort uddannelse for unge som ikke umiddelbart kan starte på en ungdomsuddannelse. Gennem en kombination af undervisning i erhvervslære, arbejdspladslære og samarbejdslære, en faglig opkvalificering i eks. dansk, matematik, engelsk, samt erhvervstræningsforløb på lokale virksomheder, skal uddannelsen gøre den unge klar til enten at kunne skaffe sig et job eller starte på en ungdomsuddannelse. Uddannelsens mål og målgruppe ligner således meget dem målgruppe og de mål med undervisningen som vi allerede har på produktionsskolen i dag. Forskellen er, at hvor produktionsskoletilbuddet har hovedvægten på den værkstedsbaseret undervisning, er Kombineret Ungdomsuddannelse i højere grad en blanding af boglig og praktisk opkvalificering.

Vi glæder os til den nye spændende udfordring og vi glæder os til at tage imod de nye elever der skal starte på Kombineret Ungdomsuddannelse til august.